dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!! dokumentai !!!

Teatro nuostatai

Lietuvos rusų dramos teatro nuostatai

Paslaugų teikimo taisyklės

Lietuvos rusų dramos teatro kultūros paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės

Teatro vidaus kontrolės politika

Lietuvos rusų dramos teatro vidaus kontrolės politika

Korupcijos prevencija teatre

Pranešimai apie korupciją

Lietuvos rusų dramos teatro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Veiklos planai

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 metų veiklos planas

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 metų veiklos planas

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 metų veiklos planas

Veiklos ataskaitos

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. veiklos ataskaita

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. III ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. I ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2021 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. III ketvičio finasinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. III ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusu dramos teatro 2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusu dramos teatro 2020 m. I pusmečio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. I ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2020 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. III ketvičio finasinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. III ketvičio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I pusmečio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. I ketvirčio biudžetinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Lietuvos rusų dramos teatro 2019 m. biudžetinių ataskaitų rinkinys

Viešieji pirkimai

Lietuvos rusų dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimas (patvirtinta 2017 m. gegužės 5 d. vadovo įsakymu Nr.V-60)

Lietuvos rusų dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2015 m.

Lietuvos rusų dramos teatro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nuo 2014 m.

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie vidutinį darbo užmokestį 2021 m. III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį 2020 m.

Informacija apie darbo užmokestį 2019 m.

Tarnybinis transportas

Automobilis VW TOURAN, valstybinis Nr. BRH 326

Automobilis CITROEN JUMPER, valstybinis Nr. DGJ 560