Nepriklausomi Baltarusijos teatro darbuotojai susivienijo į bendruomenę ir prašo pagalbos

Nepriklausomi Baltarusijos teatro darbuotojai susivienijo į bendruomenę ir prašo pagalbos

Nepriklausomi Baltarusijos teatro darbuotojai susivienijo į bendruomenę ir prašo pagalbos

Nepriklausomi Baltarusijos teatro darbuotojai susivienijo į bendruomenę ir prašo pagalbos

Baltarusijos teatro veikėjai, 2020 metų rugpjūtį pasisakę prieš valdžios smurtą, sukūrė nepriklausomą Baltarusijos teatrų bendruomenę - Belarus Theatre Community ( (BThC). Organizacija siekia paremti represuotus kolegas ir tęsti Baltarusijos teatro veiklą vieningos bendruomenės forma. „BThC“ laukia pagalbos iš kolegų užsienyje. Bendruomenės manifeste teigiama:

 

Per metus Baltarusijoje besitęsiančią politinę krizę, valstybės represijos prieš menininkus, viešai išreiškiančius paramą demokratinėms reformoms, įgavo sisteminį pobūdį. Vien per pirmąjį 2021 metų pusmetį užfiksuotas 621 kultūros ir žmogaus teisių pažeidimo atvejų prieš kultūros veikėjus. 2021 m. birželio 30 d. Baltarusijoje politiniais kaliniais buvo pripažinti 526 žmonės, iš jų 39 – kultūros srities darbuotojai.

 

Šiandien valstybės kontrolės institucijos daugeliui Baltarusijos kultūros atstovų ir nepriklausomų teatro trupių atėmė galimybę dirbti Baltarusijos Respublikos teritorijoje. Nepriklausomos teatrinės aikštelės uždaromos, legalus finansavimas sparčiai mažėja, o nevyriausybinės organizacijos likviduojamos. Teatro meno atstovai atleidžiami iš darbo dėl politinių priežasčių, po to jiems draudžiama įsidarbinti.

 

Tačiau mes ir toliau ieškome bendradarbiavimo galimybių bendruomenės viduje ir išorės paramos Baltarusijos teatro meno plėtrai ir išsaugojimui jo reikšmingo istorinio potencialo, kurį dabar sistemingai naikina valstybės represijų mašina. Kreipiamės į užsienio kolegas ir partnerius su pagalbos ir bendradarbiavimo prašymu.

 

Daugiau informacijos: http://belarustheatre.com  
grįžti atgal